درباره باشگاه کارآفرینان نوجوان

نحوه برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان در سراسر کشور

توضیحات مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی

ویژگی های رهیاران باشگاه کارآفرینان نوجوان

توضیحات مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی

معرفی دوره یک سال و نیم باشگاه کارآفرینان نوجوان و تأثیر آن بر رفتار دانش آموزان

توضیحات مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی

©کلیه حقوق سایت متعلق است به باشگاه کارآفرینان نوجوان وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد

X