لیست مجریان

 

شماره تماس نام مجری نام مرکز/موسسه/پژوهشسرا استان
۰۹۱۴۳۰۶۳۵۰۵ خانم مردی تبریز/کارآفرینان ایده پرداز آذربایجان شرقی
۰۹۳۷۵۵۵۸۹۰۹ آقای احمدی تبریز/مکنا
۰۹۱۴۱۸۰۵۷۹۲ آقای قلعه کوهی ارومیه/کارسازان آریان دانش آذربایجان غربی
۰۹۱۴۳۵۵۳۱۰۴ آقای عبدی اردبیل/جاودان اردبیل
۰۹۱۴۱۵۴۱۶۸۷ خانم رجبی اردبیل/راسا
۰۹۱۴۲۸۹۱۹۷۳ آقای خروشی اردبیل/نخبگان
۰۹۱۳۶۵۴۵۷۳۸ خانم محمدی نجف آباد/صفاتک اصفهان
۰۹۱۳۳۱۳۸۴۱۰ خانم رضایی اصفهان/اندیشه
۰۹۰۱۳۴۶۳۷۳۲ خانم حسنزاده کاشان/آران و بیدگل/صالحون
۰۹۱۳۱۱۷۷۳۱۹ آقای ابوعطا اصفهان/نوآفرینان امین
۰۹۱۲۳۱۱۳۷۷۶ آقای صبوری کرج/نامی ابتکار ایرانیان البرز
۰۹۱۲۶۶۱۲۶۳۷ آقای پورنقدی کرج/عصر دانش ماد
۰۹۱۲۳۱۵۷۱۰۷ شهرزاد اخگر عراقی کرج/تامد
۰۹۳۵۴۲۶۹۱۲۶ آقای جوادی نیا کرج/پویاگامان اندیشه ورز
۰۹۱۲۵۶۶۷۵۲۶ خانم بالا زاده کرج/کاشدان پارس
ایلام
۰۹۳۸۹۳۸۰۶۴۴ خانم راوند برازجان/راوند حساب بوشهر
۰۹۱۰۸۷۲۶۴۷۰ خانم تابش ریپژوهشسرای بصیرت تهران
۰۹۱۲۶۵۲۷۰۵۰ خانم سلمانی خاورانپژوهشسرای ابن سینا
۰۹۱۲۸۴۷۳۷۵۰ خانم یارعلی تهران/ اکسین مانا
۰۹۱۹۷۱۰۴۵۹۹ خانم گلستانی تهران/ آفتاب شهر  
۰۹۱۳۸۸۵۶۹۸۹ خانم کریمی شهرکرد/دستنا چهارمحال بختیاری
۰۹۱۳۶۲۷۹۵۲۳ آقای باورسادی شهرکرد/پایاتجارت ایرانیان
۰۹۱۵۵۶۲۷۱۵۵ آقای علی آبادی بیرجند/منتا خراسان جنوبی
۰۹۱۲۰۷۷۸۸۴۰ آقای کسرایی نیا بیرجند/کلینیک آروین
۰۹۱۵۵۵۰۱۰۴۵ خانم محقق مشهد/به شناخت بازآفرین ققنوس خراسان رضوی
۰۹۱۵۵۱۴۸۰۷۴ آقای ذاکرینی مشهد/لوتوس
۰۹۱۵۸۸۰۶۴۴۰ خانم پیروی مشهد/علمی صنعتی خراسان
۰۹۱۵۰۲۷۷۳۷۵ آقای حشمتی مشهد/مرکان
۰۹۱۵۷۷۷۵۲۹۲ خانم رمضانی چناران/موعودگستر
۰۹۳۶۴۱۷۳۸۴۲ آقای پودینه مشهد/مهام
۰۹۱۵۳۳۲۲۹۱۳ آقای یوسفی تربت حیدریه/ پژوهشسرای ولیعصر
۰۹۳۹۲۵۳۳۴۵۵ خانم بابک اسفراین/ستاره سپهرآیین خراسان شمالی
۰۹۱۶۸۰۸۵۳۶۴ آقای منجزی اهواز وشوشتر/

علوم فناور فارابی

خوزستان
۰۹۱۶۱۱۸۳۲۰۰ آقای  قاسمی قاسموند اهواز/کامیاران
۰۹۱۶۹۳۰۶۵۴۰ خانم فرزام زاده دزفول/ثمرآفرین
۰۹۱۲۷۴۵۵۴۰۱ خانم نظری زنجان/ سماء دانشگاه آزاد زنجان
۰۹۱۲۷۳۱۶۱۴۵ خانم ترحمی سمنان/رکز فنی و حرفه ای سمنان
سیستان و بلوچستان
۰۹۱۷۳۳۲۳۴۶۵ آقای بنده خدا فسا/سپهر یاس فارس
۰۹۱۲۸۸۲۶۵۴۲ خانم سیدموسوی قزوین/نقشینه نوین قزوین
۰۹۱۲۷۸۱۲۴۷۰ خانم اصلانی قزوین/ندیشه ورزان
۰۹۱۹۴۸۱۰۰۵۰ خانم کاکاوند میرزایی قزوین/حکمت
قم
۰۹۱۸۳۷۸۳۵۴۰ آقای صالحی پور سنندج/منتا کردستان
۰۹۱۸۳۷۲۸۶۲۲ آقای باقری سنندج/جهاد دانشگاهی
۰۹۳۸۹۶۸۴۷۳۲ خانم حیدری قروه/ نیکان
۰۹۱۸۲۶۸۶۰۶۷ خانم عبدی سقز/ایده پرور پیشرو
۰۹۱۳۹۴۳۵۱۶۰ خانم اسدی کرمان/داتیس پرداز کویر کرمان
۰۹۱۲۷۶۱۴۹۷۸ آقای ورمیرا کرمانشاه/ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
۰۹۱۱۳۸۰۶۱۵۹ خانم قاسم دخت گرگان/ الوند گلستان
۰۹۱۱۱۳۸۹۱۵۹ آقای  هاشمی رشت/تجارت گستر کاسپین گیلان
۰۹۱۱۱۸۳۵۷۹۹ آقای کیاکجوری بندرانزلی/سما دانشگاه آزاد
۰۹۱۶۱۶۱۳۷۹۷ آقای اسدصالحی خرم آباد/تدبیرنگر پارس لرستان
۰۹۳۸۶۲۹۷۹۹۲ آقای کریمی آمل/فناوران توسعه بازار کوروش مازندران
۰۹۱۱۶۳۳۳۳۱۸ آقای محمدپور تنکابن/مهام تبرستان
۰۹۱۸۱۶۰۶۰۵۳ خانم عشقی عراقی اراک/کارنمایان کارآفرین مرکزی
۰۹۱۷۷۶۹۰۱۰۹ خانم مظفر بندرعباس/جهاد دانشگاهی هرمزگان
۰۹۳۶۴۳۲۱۰۴۲ خانم بهرامی بندرعباس/نوجوانان پایدار زیست حرا
۰۹۳۳۰۷۸۷۹۷۹ آقای وثاق همدان/مدیران بهبوددانش گستر همدان
۰۹۱۴۰۹۱۱۵۳۲ خانم امیدسالاری ابرکوه/گل گو حکمت حکیم یزد
۰۹۱۳۳۵۴۴۸۵۲ خانم تفتیان یزد/دانش پژوهان مالی فرانگر امین پویا
۰۹۱۳۳۵۱۴۷۸۹ آقای درخشان یزد/پارسیان الکترونیک
۰۹۱۳۲۷۴۵۷۳۱ خانم کریمی یزد/کاریزما
به بالای صفحه بردن