برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان در استان یزد در سال ۱۴۰۰

در استان یزد دو باشگاه کارآفرینان نوجوان به مدیریت آقایان احمدزاده  و شرافت در راستای توسعه و ترویج کارآفرینی در  استان و به منظور تقویت مهارت­‌های نرم کارآفرینانه دانش­‌آموزان مستعد و با اهداف نگرشی (ایجاد نگرش خلاق، نگرش دانستن، توانستن و انجام دادن، تقویت نگرش مثبت و انعطاف پذیر در برابر تغییرات و موقعیت­‌های مبهم، …

برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان در استان یزد در سال ۱۴۰۰ ادامه مطلب »