مهارت مربیگری ۶

بکارگیری چارچوب ذهنی رشد

در این ویدیو با دو نوع تفکر آشنا خواهید شد: چارچوب ذهنی ثابت و چارچوب ذهنی رشد

افراد با ویژگی­های مادرزادی بدنیا می­آیند و برخی بدون تغییر این ویژگی­ها، در مسیر زندگی با قوانین ثابت حرکت می­کنند. برخی افراد هم از این چارچوب فراتر می­روند تا استعدادهای خود را پرورش دهند و با پشتکار و اعتماد به نفس بیشتر، به اهداف و راه­حل­های جدیدتری دست یابند.

 

مهارت ۶:

 

 

به بالای صفحه بردن