مهارت مربیگری ۵

شنیدن همدلانه

خوب گوش دادن، هنر و مهارتی است که نیاز به تمرین و تمرکز دارد. این مهارت لازمه یک رهیار خوب است. رهیار باید بتواند شنونده فعال و صبوری باشد و دیگران را بدون قضاوت و پیش زمینه ­ای بشنود.

 

 

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن