مهارت مربیگری ۲- ۳ -۴

حضور در لحظه و مدیریت احساسات

 

در فرایند کوچینگ نیازمند انجام پنج مهارت اصلی هستیم. اولین مهارت، حضور در لحظه و مدیریت احساسات است. در این مرحله رهیار نیاز به آماده سازی اولیه و پاکسازی ذهنیت خود دارد. زیرا بسیار مهم است که رهیار در طول جلسه کاملا حاضر و روی مباحث متمرکز باشد که یکی از بهترین تمرین­ها برای تقویت تمرکز، انجام مدیتیشن است.

 

مهارت ۲:

 

 

مهارت ۳:

 

 

مهارت ۴:

 

 

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن